Hydroklimet - informační servis

Meteoročenka 2012

Stejně tak, jako minulý rok na počátku, shrneme počasí roku uplynulého měsíc po měsíci. Podrobnější souhrn počasí, který je obohacen o některá data, průměrné hodnoty a také fotografie je tu i letos.

Meteoročenka by měla nabídnout kompletní shrnutí a připomenutí vládnoucího počasí během celého roku 2012 s tím, že má za úkol hlavně zvýraznit extrémní a zlomové okamžiky v průběhu počasí tohoto roku. Jak meteoročenka, letos 2012, splnila svůj úkol, který si opět po roce předsevzala, můžete zhodnotit na konci shrnujícího článku.

Obecné shrnutí toho nejdůležitějšího z počasí roku 2012 v kostce

Leden a tím pádem i rok 2012 nezačal zimním počasím, bylo naopak nadprůměrně teplo. Samozřejmě, že se podle tohoto stavu nedalo odhadovat, jak se bude počasí chovat po zbytek měsíce, nicméně bylo pravděpodobné, že se proudění zase otočí a bude vládnout teplotní průměr či podprůměr. Jak to nakonec bylo? Asi pamatuje většina, přišly opravdu extrémní mrazy, teploty byly podprůměrné a to velmi. Období mrazů trvalo od konce ledna do poloviny února, tedy přibližně 14 dní. V horských kotlinách často teploty klesaly pod -30°C, absolutní minimum pro ČR -42.2°C bylo sice chvíli ohroženo, ale nakonec pokořeno opravdu nebylo. Nicméně horské kotliny se i tak překonaly, minimum kleslo na -39.4°C na šumavské Kvildě-Perle. Možná si někteří řekli "když nám to nevyšlo v zimě, padne letní český maximální rekord". Ve druhé polovině února přišla obleva, tání a v březnu tradiční jarní počasí. Teploty hned po polovině měsíce dosáhly i 20°C. Od dubna vládlo spíše teplejší a také sušší počasí. Srážek se nedostávalo hlavně při tradičních západních až severozápadních prouděních do určitých lokalit ČR, kde působil tzv. srážkový stín. Příklad jižní Moravy je asi ten hlavní, protože tam se během jara potýkali obyvatelé i s požáry. Na konci dubna nás překvapily první "třicítky", jinými slovy tropické dny, což bylo hodně brzo. Zároveň pak přišly první silnější bouřky a to v počátku května. Poté vládlo spíše neextrémní počasí bez význačností. První týden v červenci patřil nejhojnější bouřkové činnosti v ČR za léto 2012, objevovaly se velmi silné bouřky s nebezpečnými projevy. Převážně bičovaly jih a východ Čech, velmi často putovaly od jihu nebo jihozápadu. Až teprve ve druhé polovině měsíce bylo bouřek méně. I dny na počátku srpna patřily mezi bouřkově aktivní, i když byly značně méně aktivní než první červencové dny a bylo také méně. Nebezpečné jevy v bouřkách se ale objevovaly, nejvíce na jihu Čech. Pokud si někdo myslel, že máme v ČR již vrchol léta určitě za sebou, mýlil se. Vrchol přišel v srpnu a to konkrétně 20. srpna 2012, kdy se podařilo to, co se nepodařilo v zimě, akorát v opačném duchu. Padlo teplotní maximum pro ČR, které do 19.8.2012 činilo 40.2°C, díky tropickému vzduchu, který k nám proudil toho času ze Sahary, teploty vystoupily ojediněle i nad 40°C a to v okolí Prahy, padl rekord o 0.2°C, nový celorepublikový činil po 20. srpnu 2012 40.4°C a pochází z Dobřichovic. V září částečně zažehnaly suché počasí na většině území zvlněné studené fronty, což byl letos obecně velmi častý stav počasí a tím pádem často skloňované slovo. Přinesly trvalé a plošnější srážky v podobě deště, místy bouřek. Podzim byl poklidnější, klasický. Snad jen stojí za zmínku silná teplotní inverze kolem poloviny října, kdy bylo na horách skoro "léto". První sníh? Ten stihl přinést ještě říjen, v posledních dnech k nám začal proudit studený vzduch. Studená fronta, jak jinak letos než zvlněná, přecházela přes naše území a srážky během 27. října přešly ve sněžení. V prosinci přišlo zimní počasí se slabou pokrývkou sněhu v nížinách, ale netrvalo dlouho. Poté nás také trápily zimní projevy počasí, ale v trochu jiném duchu. Jednalo se často o ledovku, tedy důsledek mrznoucích srážek a také náledí, zejména při oblevách.

Detailní rozbor počasí v roce 2012 měsíc po měsíci s některými zajímavými údaji a také s fotografiemi

 

Leden

 

Leden přinesl nejprve teplé počasí, teploty na počátku měsíce překračovaly 10°C. Bylo také větrno, počasí v ČR ovlivňovaly tlakové níže, slabší TN "Ulli" a výraznější TN "Andrea", která přinesla výraznější poryvy větru.

Více o TN Andrea na METEOAKTUALITY.CZ

V lednu také sníh tál i z horských oblastí při výraznějším oteplení i ve vyšších vrstvách atmosféry, hrozilo také náledí. Nicméně od 26. ledna se začalo ochlazovat a přišlo zimní počasí, proudit k nám začal chladný až mrazivý, původem arktický, vzduch od SV až východu. Ten ke konci měsíce začal sílit.

Jak viděl ČHMÚ měsíční výhled na leden najdete na METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 4.95°C (+1.4°C) Průměrné srážky v Praze: 0.63mm (-0.14mm) Celkové srážky v Praze: 19.5mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně i srážkově průměrný.

Význačnosti: TN "Andrea" a silný vítr, povodňová situace v oblasti JZ Čech, vpád arktického vzduchu od SV/V na konci měsíce.

Teplotní maximum: 11.3°C, minimum: -9.3°C, srážkové maximum: 7.8mm

Sníh v lednu v Praze

Sníh v lednu 2012 v Praze, druhá polovina ledna se oproti té první "tvářila" už zimně

 

Únor

 

Únor byl rozdělen na velmi mrazivou první polovinu, kdy k nám proudil naplno mrazivý vzduch od SV a počasí ovlivňovala klasická ruská tlaková výše, teploty na horách a v kotlinách klesaly pod -20°C, v některých případech pod -30°C. Minimum zaznamenala stanice Kvilda-Perla a to činilo

-39.4°C,

pár stupňů do minimálního absolutní rekordu pro ČR chybělo. Velmi silné byly za vyjasnění i minimální ranní teploty v nižších výškách, které klesaly místy pod -20°C.

 

Více o nejmrazivějším ránu února 2012 na METEOAKTUALITY.CZ

Druhá polovina února byla teplejší, teploty se přechodně vyhouply nad 10°C. Vzhledem k dlouhotrvajícím mrazům, které byly velmi silné, se utvořily i na řekách a potocích s rychlým pohybem vody, četné ledové jevy. Řada míst na tocích byla zcela pokryta ledem - došlo k úplném zámrazu koryt toků, často se voda kvůli ledu vyléval z koryt a vzhledem ještě k mrazům mrzla například na loukách či ulicích. Toto výraznější tání dal ledy do pohybu. Ty začaly nejprve praskat, tedy lámat se a vytvořily tzv. kry, poté se zvyšujícími se průtoky vodních toků, jak bylo započato odtávání sněhové pokrývky z podhorských oblastí, tak se kry daly do pohybu - nastal tzv. chod ledu. Ledových ker bylo mnoho, byly silné a tím pádem těžké, ucpávaly koryta toků hlavně v tzv. kritických místech. Nejvíce ledu, který se i hromadil a působil problémy = tzv. ledové povodně, byla na Jizeře kolem Železného Brodu, na horním Labi na VN Labská a také v okolí Dvora Králového nad Labem, dále na Svratce v okolí Dalečína. To byla místa, kde skutečně vznikla ledová povodeň.

Kde působily ledové jevy v průběhu první dekády února 2012 si připomeňte na METEOAKTUALITY.CZ

Kde působil led problémy, aneb hlavní příčina SPA na tocích - archivní článek z 29.2.2012 na METEOAKTUALITY.CZ

Jak zněla předpověď ČHMÚ na únor si připomeňte na METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 0.83°C (-3.9°C) Průměrné srážky v Praze: 0.24mm (-0.4mm) Celkové srážky v Praze: 7mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně podprůměrný, srážkově průměrný

Význačnosti: Velmi silné mrazy v první polovině měsíce, velký teplotní kontrast mezi první a druhou polovinou měsíce. Četné ledové jevy na tocích.

Teplotní maximum: 12.8°C, minimum: -15.7°C, srážkové maximum: 2mm.

Zimní ráj, to není louka, ale řeka

Počasí v únoru nás přesvědčilo o tom, že vrchol zimy teprve přichází, Berounka dne 11.2.2012

 

Březen

 

V březnu bylo až 15°C, samozřejmě jen přechodně, ale tání sněhu a lámání ledů, které trvalo vzhledem k jejich četnosti dlouho, bylo podpořeno. Naše vzpomínkové odkazy vedoucí na články, které byly na našem webu k dané situaci v té doby vydány, Vám pomohou si situaci připomenout.

Více o vodních stavech, tedy průběhu ledových povodní, první den března 2012 na METEOAKTUALITY.CZ

Ledy byly velmi silné a po opadu vody byly k vidění pomalu tající velké ledové kry vyvržené vodou na břehy koryt vodních toků ještě dlouho i v průběhu března.

Od ledových povodní se už přesuňme k počasí v prvním klimatologicky jarním měsíci. to bylo příjemné, převážně polojasné až slunečné a teplejší. Dne 17. března se teploty v Praze zastavila na 20°C. S krásným a teplým počasím postupně vysychalo nasycení půdy, které bylo způsobeno táním sněhu. V tomto roce se klasické jarní povodně z tání sněhu nevyskytly, jednalo se jen o povodně ledové, za které mohly bohaté ledové jevy. První výraznější jarní bouřky také přinesl ještě březen, objevily akorát 23. března 2012, pokud si nemůžete ihned vzpomenout, o jaký den se jedná, tak se jedná o svátek naší meteorologie, jinými slovy o "Světový meteorologický den". Na konci měsíce přišlo ale ochlazení a o tom, že chladném a po ránu mrazivému počasí ještě pro tuto zimní sezónu neodzvonilo, jsme se přesvědčily v dubnu.

Odhad chování počasí v dalším měsíce viděl ČHMÚ nějak takto - připomeňte si na METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 12.0°C (+2.26°C) Průměrné srážky v Praze: 0.25mm (+0.58mm) Celkové srážky v Praze: 7.7mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně i srážkově průměrný.

Význačnosti: Srážkově chudé počasí, velmi teplé počasí po polovině měsíce.

Teplotní maximum: 19.9°C, minimum: -4.4°C, srážkové maximum: 4.2mm

Ledové povodně, kry byly všude

Bylo jasné, že led musí z vodních toků nějakým způsobem odejít, i když místy komplikovaně, tak počátkem března odešel a přišlo jaro v plné síle

 

Duben

 

V dubnu vládlo klasické jarní počasí, nicméně dvě základní význačnosti se v něm přeci jen najdou. První o Velikonocích, které připadly na 9. duben 2012. Silné SZ proudění nám nepřineslo nijak příjemné počasí na prodloužený velikononoční víkend, byl studené a větrnější počasí se smíšenými, v neděli i sněhovými přeháňkami v nížinách. Po Velikonocích se zase výrazně oteplilo. V neděli 8. dubna byly teploty v rozmezí 0 až 4°C, v úterý 10. dubna první pracovní den nového týdne, už vystoupily až k 18°C. Na Velikonoční pondělí ráno mírně mrzlo, způsobilo to hlavně vyjasnění a uklidnění větru v průběhu noci. Druhý extrém přišel v úplném závěru měsíce a spočíval v přílivu velmi teplého vzduchu, který přinesl do nížin v ČR první tropy, teploty lehce překročily 30°C. Počasí bylo také kvůli vysokým teplotám a také zajisté již silnějšímu a dlouhotrvajícímu slunečnímu svitu suché a hrozily požáry, zejména v místech, které v dubnu srážky hodně šetřily.

Jak to viděl výhled ČHMÚ na duben se podívejte na METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 15.7°C (-1.35°C) Průměrné srážky v Praze: 1.23mm (-0.07mm) Celkové srážky v Praze: 36.8mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně nadprůměrný, srážkově nadprůměrný (pozn. slabě)

Význačnosti: Příliv velmi teplého vzduchu na konci měsíce a první tropické dny v ČR, velmi chladné velikonoční období připadající na dny kolem 9. dubna.

Teplotní maximum: 30.3°C, minimum: -2.8°C, srážkové maximum: 11.3mm

Dubnový mráz

I když dubnové mrazy myly i v období Velikonoc výrazné a nebyly poslední, přišlo poté opravdu jaro a nejen "jaro"

Jarní západ

A ještě jarní dubnový západ Slunce, dny na konci dubna patřily k extra teplým, např. 30. duben byl tropický

 

Květen

 

První dny přinesl první silné jarní bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy na Plzeňsko, Žďársko, Královéhradecko a Olomoucko zejména. Kroupy padaly i v sousedním Německu. Intenzivní bouřky se poslední bouřkový den nevyhnuly ani Čechám středním, kde intenzivně pršelo, místy padaly menší kroupy. Květnové počasí bylo poměrně proměnlivé, od počasí na obloze až po teploty. Teplé až velmi teplé počasí dlouho nevydrželo, většinou vládlo stále čistě jarní nebo i chladnější počasí, z hlediska ranních teplot pak i mrazivé. Mrazivé počasí připisujme v květnu tzv. "zmrzlým", kteří přicházejí kolem polovině měsíce a letos přišli na den přesně, mrazy zničily jarní úrodu hlavně v moravských vinicích, ale vzpomenout musíme i na zahrádky, kde lidem mráz spálil kromě první vykvetlých květin nízko u zemského povrchu i květy na stromech a bylo jasné, že úrody bude letos málo. Tropické teploty se objevily opravdu jen přechodně a místy. Silnějších bouřek v květnu již moc nebylo, mezi významnější bouřkový den lze řadit 22. květen.

Dlouhodobý odhad počasí ČHMÚ, který měl být teplejší, a opět jeho připomenutí máme pro Vás přichystané formou odkazu na článek, který na konci dubna vyšel na METEOAKUTALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 22.0°C (+0.81°C) Průměrné srážky v Praze: 0.41mm (-1.93mm) Celkové srážky v Praze: 12.8mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně slabě nadprůměrný, srážkově průměrný

Význačnosti: Srážkový deficit, na některých místech již extrémní trvající od počátku jara. Sucho bylo na většině území ČR. Teplotní propad a mírné mrazy v období tzv. zmrzlých od 14. do 16. května.

Teplotní maximum: 29.5°C, minimum: 5.0°C, srážkové maximum: 8.5mm

Sucho na polích, loukách...

Jaro bylo slunečné, ale suché. Zejména květen - na obrázku usychající kukuřice, díky červnovým bouřkách nakonec neuschla zcela

 

Červen

 

Počasí bylo stále převážně jarní a výkyvové. Letní teploty se dlouho neudržely, počasí bylo celkově značně proměnlivé. Na některých místech převládlo srážkově velmi deficitní počasí, zejména na jihu Moravy se potýkali obyvatelé i s rozsáhlejšími požáry kvůli suchu. Plošnější a trvalejší srážky ze dne 12.6.2012 na vlnící se frontě spojené s tlakovou níží situaci příliš nezlepšily, jen přechodně. Deficit srážek byl na některých místech hodně velký, hrozilo i zemědělské sucho, proto byla potřeba mnohem vydatnějších srážek. Srážky v podobě bouřek, tzv. konvektivní srážky, které jsou převážně prudké, situaci se suchem neřeší vůbec, naopak mohou rychle stékat a krátce a prudce rozvodňovat malé toky. Vysoké teploty vládly v posledních dnech měsíce.

A jak zněl výhled ČHMÚ na červen opět zjistíte na známé adrese METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 23.9°C (-0.45°C) Průměrné srážky v Praze: 1.02mm (-1.96mm) Celkové srážky v Praze: 30.6mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně i srážkově průměrný

Význačnosti: Dosti nestálé a stále sušší počasí.

Teplotní maximum: 32.2°C, minimum: 5.2°C, srážkové maximum: 14.3mm

Medardovský západ

Na "Medarda: zapadalo Slunce opravdu krásně

 

Červenec

 

První červencová dekáda patřila silným bouřkám ,kterým se díky působení vlivu tlakové níže u nás dařilo. Přinášely nebezpečné doprovodné jevy zejména do východních Čech, na Vysočinu, ale i do Čech středních. Bouřek bylo poté již méně, ale stále se významnější bouřková činnost místy objevovala. Bouřky byly už ale o hodně lokálnější než v prvních 10 dnech měsíce. V poslední dekádě července se celkově bouřková činnost uklidnila. Nicméně s přechodným přílivem tropického vzduchu se výraznější bouřky vrátily. Za významný bouřkový den považujeme 28. červenec, kdy se silné bouřky objevily opět na východě Čech, konkrétně na Královéhradecku a Královédvorsku, dále na JV středních Čech, tj. na Nymbursku a Kolínsku a na jihu Čech.

Takto vypadaly minimální teploty v ČR před oteplením dne 23.7.2012 - výpis na METEOAKTUALITY.CZ

Rekordní teploty a také srážky z následných bouřek na konci měsíce jsou zdokumentovány také na METEOAKTUALITY.CZ

Znění dlouhodobého výhledu od ČHMÚ si připomeňte opět na METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 25.8°C (-0.53°C) Průměrné srážky v Praze: 5.54mm (+1.68mm) Celkové srážky v Praze: 172.0mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně nadprůměrný, srážkově průměrný

Význačnosti: Stále nestabilní počasí, občasné vlny veder byly střídány výraznějšími propady teplot. Srážek bylo málo, plošné žádné, jednalo se o srážky konvektivní převážně z bouřek. Prvních deset dnů bylo bouřkově nejaktivnějších, vyskytly se i velmi silné bouřky. Aktivnější byla bouřkově celá první polovina, oproti druhé.

Teplotní maximum: 33.8°C, minimum: 10.0°C, srážkové maximum: 51.0mm

Bouřlivý červenec

V červenci, hl. v jeho první polovině, převládly silné bouřky. Fotografie jedné z těch českých

 

Srpen

 

I první dny srpna přinesly silné bouřky, bouřkových dnů bylo více za sebou, nikoliv ale takové množství jako na počátku července. Za významný bouřkový den považujeme 4. srpen 2012, kdy hlavně JZ a jižní Čechy zasáhly bouřky silné doprovázené hlavně krupobitím nebo přívalovými srážkami.

Krupobití na jihu Čech a bouřky 4.8.2012 si můžete připomenout v článku na METEOAKTUALITY.CZ

Po 6. srpnu se bouřková činnost zcela uklidnila, alespoň ta výraznější. Bouřky v tomto období většinou vyloučit nelze. Poté vládlo po většinou letní počasí . Vrchol léta přišel tentokrát o něco dříve (v roce 2011 to bylo o několik dní dokonce později) a to 20. srpna 2012, kdy k nám proudil tropický vzduch původem ze Sahary. Teploty vyhnal přechodně přes 35°C, ojediněle přes 40°C. Padl celorepublikový maximální teplotní rekord 40.2°C, který se v tento den přepsal na

40.4°C.

Maximum bylo změřeno na meteostanici Dobřichovice nedaleko Prahy. V Praze naměřila stanice v Libuši. První vlnící se studená fronta kolem 25.8.2012 přinesla nějaké srážky, ale na zažehnání sucha rozhodně nestačily. Další, která ukončila srpen a klimatologické léto 2012, přišlo poslední, tedy 31., den v srpnu. Přinesla vydatné a plošné srážky a výrazně doplnil srážkový deficit v ČR.

 

Podívejte se na teplotní rekordy ze dne 19.8.2012 na severu Čech na METEOAKTUALITY.CZ

Vlnu veder dne 20.8.2012 jsme na webu METEOAKTUALITY.CZ sledovali ONLINE.

Takto zněla výstraha ČHMÚ, nejen na extrémně vysoké teploty od 19.8.2012 - její archiv najdete na METEOAKTUALITY.CZ

Jak zněl výhled od ČHMÚ na srpen? Zkuste se podívat na METEOAKTUALITY.CZ a osvěžit si tuto měsíční předpověď.

Průměrná denní teplota v Praze: 26.3°C (+1.21°C) Průměrné srážky v Praze: 3.16mm (-0.18mm) Celkové srážky v Praze: 98.0mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně i srážkově průměrný

Význačnosti: První polovina přinesla velmi lokální, ale i intenzivní bouřky, v nichž padaly zejména kroupy. Přelom dekády II. a III. přinesl extrémní vedra v podobě vrcholu léta 2012, pokoření celorepublikového maxima, které od 20.8.2012 činí 40.4°C.

Teplotní maximum: 35.1°C, minimum 9.6°C, srážkové maximum: 17.0mm

Shelf cloud

Na bouřkový systém uvedený tzv. shelf cloudem dne 22. srpna 2012 asi pamatují všichni milovníci živlů, zvaných bouřek a bouří

 

Září

 

V září vládlo převážně suché slunečné až polojasné počasí, jen místy s přeháňkami a zpočátku i s bouřkami. Před frontou dne 11.9.2012 postupovala od JZ i linie bouřek, nicméně podmínky pro výskyt bouřek nebyly postupně večer dobré a bouřková činnost se z oblaků vytrácela, pásmo se rozpadalo. Další, podobně výrazná vlnící se studená fronta jako na konci srpna, přešla přes naše území 12. září 2012 a zažehnala už sucho na většině území ČR. Zbytek září byl ale stále teplý a převážně polojasný, zpočátku i slunečný. Objevovat se více začaly klasické ranní mlhy, které většinou neměly dlouhé trvání a vyskytovaly se u vodních ploch či lesů. Kdo vstával ráno později, vůbec o brzkých ranní mlhách ani nevěděl, protože už vládlo slunečné počasí.

Výhled ČHMÚ na září? Na METEOAKTUALITY.CZ je.

Průměrná denní teplota v Praze: 21.6°C (+0.72°C) Průměrné srážky v Praze: 2.27mm (+0.28mm) Celkové srážky v Praze: 68.0mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně nadprůměrné, srážkově podprůměrné

Význačnosti: Velmi teplá první dekáda měsíce, srážkový deficit částečně vyrovnaný jednou výraznou vlnící se studenou frontou s vysokými srážkovými úhrny. Na přelomu I. a II. dekády i výraznější bouřková činnost.

Teplotní maximum: 29.7°C, minimum: 5.0°C, srážkové maximum: 35.0mm

Slunné září

V září bylo stále suššeji a tím pádem tedy slunečno, výjimkou byla zejména jedná výrazná vlnící se studená fronta, ta "pokazila počasí jen krátce

 

Říjen

 

V říjnu vládlo teplotně nadnormální počasí, klasické podzimní v oblasti tlakové výše, která převládala. Bylo polojasno nebo slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy či nízká oblačnost a odpoledne většinou slunečno. Dne 7. října 2012 tento ráz počasí přerušila studená fronta a výrazněji snížila i teploty. Před polovinou měsíce bylo opět málo oblačnosti a s tím souvisely přízemní mrazíky vzhledem ke zmenšené oblačnosti. Během dne bylo stále pěkné počasí. Krásně bylo téměř do konce druhé říjnové dekády, pak nížiny zahalily mlhy a nízká oblačnost - nejen ranní/dopolední, ale celodenní většinou a nastala výrazná teplotní inverze. Na horách byly teploty přes den opravdu velmi vysoké, atakovaly 20°C. Vznikaly velké teplotní amplitudy mezi teplotním minimem a maximem.

Co je to teplotní amplituda a kolik °C kde činily amplitudy teplot (rozdíly) dne 19. a 20.10.2012 zjistíte na METEOAKTUALITY.CZ

Ke konci měsíce přešla vlnící se studená fronta, která ukončila inverzní počasí v ČR a proudit k nám přechodně začal chladný vzduch. Sněhové vločky se poprvé v podzimní a zimní sezóně 2012/13 snesly i do nížin. Největší teplotní rozdíl zažily ale hory, z téměř léta a slunečného počasí do mrazivého počasí se sněhem během několika málo dnů. V nížinách stále neopadané listí na větvích stromů společně s mokrým sněhem bylo zátěží pro větve i stromy, ty se často ohýbaly či praskaly. Přesto teploty stačily do konce měsíce v maximech opět přesáhnout 10°C.

První sněžení jsme na METEOAKTUALITY.CZ sledovali online - připoměňte si ho zprávami ze sledování.

Také se můžete podívat na METEOAKTUALITY.CZ, jak zněl měsíční výhled ČHMÚ na říjen.

Průměrná denní teplota v Praze: 12.7°C (-1.38°C) Průměrné srážky v Praze: 1.14mm (+0.05mm) Celkové srážky v Praze: 35.4mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně i srážkově průměrný

Význačnosti: Pokračování suššího počasí ukončeno srážkami a poklesem teplot před koncem první dekády. silná teplotní inverze po polovině měsíce, na horách velmi vysoké teploty. O to větší propad teplot pro hory ke konci měsíce, kdy se poprvé objevil sníh v nížinách.

Teplotní maximum: 22.3°C, minimum: -1.4°C, srážkové maximum: 17.6mm

První sníh, aneb ohnuté stromy k zemi

Na barevné podzimní listí napadl v nížinách první a těžký mokrý sníh, takto to nějak vypadalo v lesích

 

Listopad

 

Pokračovalo teplejší počasí a střídavě polojasné s velkou oblačností a slabými srážkami. Svatý Martin na bílém koni nepřijel, místo toho padaly maximální teplotní rekordy.

Zde, tedy na METEOAKTUALITY.CZ, nabízíme připomenutí maximálních teplot v ČR ze 3.11.2012

Výpis maximálních teplot a rekordů v ČR z 11.11.2012 si připomeňte také na METEOAKTUALITY.CZ

Ve druhé dekádě měsíce vládlo převážně opět inverzní počasí, v nížinách zatažené a mlhavé, na horách většinou slunečné. Nicméně ne tak slunečné a tak teplé, jako před přibližně měsícem. Počasí beze srážek a inverzní trvalo více než 14 dní a pomalu začínalo připomínat tzv. "nekonečnou inverzi" z listopadu loňského roku. Inverzi definitivně ukončila studená fronta - samozřejmě zvlněná, jak už v tomto roce bývalo a bývá zvykem, která přinesla plošné srážky a ochlazení. V celé ČR hrozilo náledí.

Výstrahu na náledí si můžete připomenout na METEOAKTUALITY.CZ

A měsíční výhled ČHMÚ na 30 dní taktéž na METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 9.0°C (+0.35°C) Průměrné srážky v Praze: 1.91mm (+0.82mm) Celkové srážky v Praze: 57.4mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně podprůměrný, srážkově průměrný

Význačnosti: Po většinu měsíce sušší počasí s přibližně 14 denní trvalou inverzí, nicméně již ne tak silnou jako v předchozím měsíci. Konec měsíce ve znamení výraznější fronty a 80% z celkových měsíčních srážek.

Teplotní maximum: 13.7°C, minimum: -0.9°C, srážkové maximum: 43.7mm

Listopad by většinou teplý

Po sněhu v nížinách z konce října nezbyla po celý listopad ani památka, odhadovat počasí podle prvního sněhu nelze

 

Prosinec

 

První polovina měsíce byla spíše chladnější, kdy i v nížinách napadla sněhová pokrývka, i když většinou slabá, která setrvala několik dní. Vyskytl se i silnější mráz a to před koncem první dekády měsíce. Zimní počasí vydrželo zhruba do poloviny měsíce.

Minimální teploty prvního prosincového víkendu najdete na METEOAKTUALITY.CZ

Sněžení na přelomu první a druhé dekády a online zjeho sledování je na METEOAKTUALITY.CZ

V polovině měsíce došlo k oteplení a to zejména na JZ a částečně středu Čech. Oteplilo se zpočátku zejména ve vyšších vrstvách atmosféry a tím pádem dalo počasí vzniknout ve spojitosti s plošnějšími dešťovými srážkami i silnější ledovce, která pokrývala chodníky, neošetřené silnice a všechny okolní předměty vystavené dešti.

Výstrahu na ledovku popř. náledí si připomeňte na METEOAKTUALITY.CZ

Poté přišla obleva s tím, že vládl rozdíl v teplotách mezi západem/JZ, kde bylo tepleji a východní částí Čech, Moravou/Slezskem, kde bylo chladno až mrazivo. Teploty v noci kolem nuly či slabě pod ní byly pro vznik náledí z předchozích srážek či roztátého sněhu jak dělané. Výraznější oteplení zasáhlo Čechy opět přesně na Vánoce, tam roztál veškerý sníh i ze středních poloh, jehož tání bylo podpořeno trvalejším deštěm. Povodí se nasytilo a vzestupy hladin toků na JZ/Z Čech byly na světě. Místy zatopily řeky přilehlé oblasti, nicméně o žádné povodně z tání sněhu se nejednalo. Na JZ Čech teploty přesáhly 10°C.

Shrnutí vánoční povodňové situace na JZ Čech najdete v článku na METEOAKTUALITY.CZ

Na východě byly teploty stále pod nulou nebo kolem nuly, vládl tak teplotní rozdíl, občas i značný. Silná ledovka, která se 15. prosince 2012 objevila v Čechách, se 23. prosince, tj. zhruba za týden, přesunula na Moravu a do Slezska. Vzhledem k trvalém dešti byla opravdu na všech předmětech vystavených povětrnostním podmínkám a byla velmi silná.

Výstraha na ledovku, která postihla Moravu a Slezsko, popř. východ Čech a na SPA o Vánocích je k dispozici na METEOAKTUALITY.CZ

Prosinec skončil teplejším počasím s tím, že na východě byly teploty stále nižší než v Čechách.

Jak zněl měsíční výhled na prosinec, první zimní měsíc a poslední měsíc roku, si připomeňte na METEOAKTUALITY.CZ

Průměrná denní teplota v Praze: 3.7°C (-0.64°C) Průměrné srážky v Praze: 1.35mm (+0.55mm) Celkové srážky v Praze: 42.0mm

Měsíční výhled ČHMÚ: Teplotně podprůměrný, srážkově průměrný

Význačnosti: Zimní počasí v počátku měsíce, silná ledovka v polovině měsíce v Čechách, o Vánocích na Moravě a ve Slezsku. Častý rozdíl v teplotách mezi teplejším Z/JZ a chladnějším V/JV.

Teplotní maximum: 10.4°C, minimum: -8.4°C, srážkové maximum: 23.3mm

Kluzká průsvitná vrstva ledu = ledovka

Spíše než sníh trápila jak Čechy, tak postupně i Moravu, Slezsko kluzká průsvitná ledovka z mrznoucích dešťů

 

Rok 2012 celkově

 

Maximální teplota vzduchu: 35.1°C (20.8.2012)

Minimální teplota vzduchu: -15.7°C (12.2.2012)

Maximální srážkový úhrn za 24h: 51.0mm (17.7.2012) *Pozn. konvektivní srážky)

Maximální srážkový úhrn za měsíc: 172.0mm (červenec 2012)

Průměrná roční teplota vzduchu: 14.87°C

Průměrný roční úhrn srážek: 1.595mm

Celkové roční úhrny srážek: 587.2mm

Celkový počet relativně slunečných dnů: 191 ze 366 (Nejvíce v srpnu: 24, nejméně v listopadu: 4)

Počet dnů se srážkami: 86 (Nejvíce v červenci: 15, nejméně v březnu, květnu a říjnu: 4) Pozn. min. 0.1mm/24h

Další zajímavosti z měření

Ledové dny: (maximum v daný den -0.1°C a méně)

Mrazivé dny: (minimum v daný den -0.1°C a méně)

Letní dny: (maximum 25.0°C a více)

Tropické dny: (maximum 30.0°C a více)

Dny s mlhami:

Dny bouřkové:

Nejvíce bouřkových dnů za sebou:

 

Závěrem

můžeme říci, že při rozdělení roku na dvě poloviny, tedy na první pololetí leden-červen a druhé pololetí červenec-prosinec, zjistíme, že druhá část roku byla výrazněji deštivější než ta první. Za první spadlo na stanici 114.4mm (0.63mm průměr) a za druhou 472.8mm. (2.56mm průměr) Bylo převážně dostatečně slunečního svitu, tedy více než polovina roku byla relativně slunečná = jasné, skoro jasné (počasí s malou oblačností) a polojasné počasí po většinu daného dne. Polovinou tohoto přestupného roku je přesně 183 dní, slunečných bylo 191 z celkových 366.

 

Údaje v grafech

Průměrné teploty ve °C, Praha

Průměrné denní teploty za každý měsíc v Praze, údaje ve °C

Celkové měsíční srážky, PRaha

Celkové srážky v mm za každý měsíc v Praze


img src="http://nd06.jxs.cz/286/974/826e560027_90978024_o2.png" alt="Teplota ve °C, průměrné srážky v mm a celkové srážky v mm, Praha" width="690" height="320" />

 

Průměrná teplota za měsíc, průměrné srážky za měcíc a srážky celkové v Praze

Průměrná teplota + srážky, 1/2 roku, Praha

Průměrné teploty a srážky za prvních 6 měsíců roku 2012 v Praze

Průměrné teplota+srážky za druhých 6 měsíců, 2/2 roku, Praha

Údaje za druhých 6 měsíců roku 2012, průměrné teploty + srážky v Praze

Dny relativně slunečné

Dny relativně slunečné za rok 2012, počty za msíc v Praze

Dny se srážkami v Praze

Dny s výskytem srážek, podmínka měřitelný úhrn 0.1mm/den minimálně, za měsíce roku 2012 v Praze

Počet letních, tropických a mrazivých, ledových dnů, Praha

Závěrem počty tzv. letních, tropických a mrazivých, ledových dnů za měsíce roku 2012 v Praze (*Pozn. vysvětleno níže)

Co značí dané hodnoty v grafech?

1. Dny se srážkami, min. úhrn 0.1mm/24h na daném místě

2. Dny slunečné, relativní pojem = brány dny s převládající jasnou-polojasnou oblohou, oblačné počasí jen přechodně se nevylučuje

3. Dny letní = maximum v daný den +25.0°C a vyšší

4. Dny tropické = maximum v daný den +30.0°C a vyšší

5. Dny mrazivé = minimum v daný den -0.1°C a nižší

6. Dny ledové = maximum v daný den -0.1°C a nizší

Důležité: Grafy, fotografie a hodnoty zde uvedené je možno kopírovat/šířit s uvedením zdroje - nejlépe ve formě "www.meteoaktuality.cz" nebo přímo s odkazem na článek zde z blogu nebo z webové stránky. Rádi budeme za šíření článku/ů. Děkujeme!

Info: Data byla zpracovávána od 2.1.2013 společně s grafy, které byly vytvářeny, a fotografiemi byl článek sestavován déle než 14 dnů.


Komentáře k článku

Hydroklimet (tom-791 admin) říká
28.01.2013

Díky. :-)

Petr12 říká
25.01.2013

Hezké shrnutí roku 2012Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden (slovy): (požadováno)

Rychlý přehled - základ

Stručný přehled nejzákladnějších odkazů na meteorologii, klimatologii a hydrologii:

1. Portál ČHMÚ

2. Infomet

3. Avimet (spec. letecká meteorologie)

4. Aerologicé měření - Libuš

5. Wetteronline

6. Wundergroud

7. DWD (meteoslužba Německo)

8. ZAMG (meteoslužba Rakouska

9. IMGW (meteoslužba Polska

10. SHMÚ

11. Vodstvo HPPS ČHMÚ

12. Dílčí povodí: Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře

13. Satelitní snímek - Sat24

14. Satelitní snímky - ČR, Evropa/MSG

15. Satelitní snímky - ČR/MSG

16. Satelitní snímky - svět, Eumetsat

17. Satelitní snímky - svět, Eumetsat

18. Radarová data - ČR,(JSRAD/ČHMÚ) SR

19. Radarová data - DE, PL, FR, ÖS

20. Blesky - ČR, Evropa

21. Webkamery -ČHMÚ, HUMLNet, Hydronet, Šumava

22. Aladin - mapy, meteogramy

23. Wetterzentrale - rozcestník modelů, panel do 192h, panel do 384h, meteogramy EU

24. Wetter3.de - model.mapy

25. Meteociel (modelové mapy)

26. Klimatologické výhledy 1 - CFS

27. Klimatologické výhledy 2 - IRICS

28. Meteoalarm (výstrahy Evropa)

Hydrologická situace v ČR

Setrvalé stavy nebo kolísání způsobené zejména na tocích, kde se nacházej rybníky, které se nyní vypouštějí před výlovy.

Povodňové zprávy můžete sledovat na hlavním webu: Hydrologická situace a předpověď

(21.10.2013)

Ptáme se Vás: Zima 2013/14

Jaká bude zimní sezóna?

Miniaplikace

Od 8.11.2013. Děkujeme za hlasování!

SRÁŽKY V ČR - Aktuálně

Počasí ve Středočeském kraji

In-počasí

Výhled počasí - ČR

In-počasí

NAŠE STRÁNKY, KONTAKTY

Hlavní web Diskuzní fórum Přepracovává se... ... Facebook stránka Náš Twitter Náš Google+ Hlavní kontakt Děkujeme za like, follow či plus a nebo návštěvy a věříme ve Vaší spokojenost. K dispozici budou i nadále rychlé občasné informace na tomto blogu samozřejmě.

DISKUZE O POČASÍ

S chutí do toho! (včetně dotazů)

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA: názory, vzkazy atd...

Návštěvní kniha

DNEŠNÍ DEN

BlueBoard.cz In-počasí Čas Meteo Aktuality

Návštěvy

TOPlist

Celková návštěvnost od 20.3.2012

Denní návštěvnost (00:00 - 23:59h)

Online je zde:

Copyright © 2008 Vytvořeno službou Blogy, Počasí